Gołębie

Mitiya

PL-0418-19-2971
Mitiya

Ojciec:

PL-0418-16-4444

Brat Olimpijki 12592 w kat. D

Matka:

NL-10-1541347

Rens v.d. Zijde – jedna z najlepszych samic rozpłodowych w historii hodowli.

© Copyright 2021-2023 POLISH RACING PIGEONS - Wszelkie prawa zastrzeżone.