Gołębie

Isanda

PL-098-20-4305
Isanda

Ojciec:

PL-0278-14-6152

Geerinckx z najlepszych linii.

Matka:

NL-10-1541347

Rens v.d. Zijde – jedna z najlepszych samic rozpłodowych w historii hodowli.

2021 POLISH RACING PIGEONS